« Ne jamais baisser les bras, telle sera ta force ! » Claire Thomas